• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Фінансова звітність
Кiлькiсть переглядiв: 350

Коментарi

ошти на реєстраційному рахунку / на рахунках для обліку загальнодержавних видатків
Стаття КЕКВ Код рядка Затвер- Затверджено на звітний період (рік) Залишок на Надійшло Касові Залишок
та/або джено на початок коштів за за звітний на кінець
ККК звітний звітного року звітний період період (рік) звітного періоду
рік (рік) (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 10 2 555 306,00 2 555 306,00 0 2 439 537,30 2 439 537,30 0
у тому числі: Поточні видатки 2000 20 2 555 306,00 0 0 2 439 537,30 2 439 537,30 0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 30 2 409 302,00 0 0 2 358 580,95 2 358 580,95 0
Оплата праці 2110 40 1 974 928,00 1 974 928,00 0 1 943 833,80 1 943 833,80 0
Заробітна плата 2111 50 1 974 928,00 0 0 1 943 833,80 1 943 833,80 0
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 60 0 0 0 0 0 0
Нарахування на оплату праці 2120 70 434 374,00 434 374,00 0 414 747,15 414 747,15 0
Використання товарів і послуг 2200 80 146 004,00 0 0 80 956,35 80 956,35 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 90 34 850,00 0 0 29 506,00 29 506,00 0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 0 0 0 0 0 0
Продукти харчування 2230 110 25 000,00 25 000,00 0 13 339,93 13 339,93 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 14 800,00 0 0 8 273,44 8 273,44 0
Видатки на відрядження 2250 130 4 354,00 0 0 2 900,00 2 900,00 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 0 0 0 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 67 000,00 67 000,00 0 26 936,98 26 936,98 0
Оплата теплопостачання 2271 160 0 0 0 0 0 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 0 0 0 0 0 0
Оплата електроенергії 2273 180 14 500,00 0 0 8 909,98 8 909,98 0
Оплата природного газу 2274 190 0 0 0 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 52 500,00 0 0 18 027,00 18 027,00 0
Оплата енергосервісу 2276 210 0 0 0 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 0 0 0 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 0 0 0 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 0 0 0 0 0 0
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 0 0 0 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 0 0 0 0 0 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти 2600 280 0 0 0 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 0 0 0 0 0 0
Соціальне забезпечення 2700 320 0 0 0 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 0 0 0 0 0 0
Стипендії 2720 340 0 0 0 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 350 0 0 0 0 0 0
Інші поточні видатки 2800 360 0 0 0 0 0 0
Капітальні видатки 3000 370 0 0 0 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 380 0 0 0 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 0 0 0 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 0 0 0 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 0 0 0 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт 3130 430 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 0 0 0 0 0 0
Реконструкція та реставрація 3140 460 0 0 0 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 0 0 0 0 0 0
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 0 0 0 0 0 0
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 0 0 0 0 0 0
Створення державних запасів і резервів 3150 500 0 0 0 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти 3200 520 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти населенню 3240 560 0 0 0 0 0 0
Внутрішнє кредитування 4100 570 0 0 0 0 0 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 0 0 0 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 0 0 0 0 0 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 0 0 0 0 0 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 0 0 0 0 0 0
Зовнішнє кредитування 4200 620 0 0 0 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 0 0 0 0 0 0
Інші видатки 5000 640 X 54 004,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 0 0 0 0 0 0